Solar 9580 – CLLB odvetniki so dobili že več sodnih postopkov za prekinitev pogodb in preklic pogodb

Višje sodišče u Heilbronnu tudi tokrat podpira mnenje odvetniške pisarne CLLBda imajo oškodovani vlagatelji pravico do prekinitve pogodbe proti Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger.Zaradi tega obstają za vlagatelje Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger sodno potrjena možnost, da zahtevajo povrnitev vložene kupoprodajne cene zmanjšane za dobljeni najem.

 

Poslovni namen Rainera Hamberger, ki je zastopal Solar 9580 je bilprodaja omenjenih solarnih postavitev vlagateljem, ki so z prenehanjemkupoprodajne pogodbe istočasno sklenili tudi pogodbo o najemu za Solar 9580. V sklopu te pogodbe je bilo predvideno, da se solarne postavitve ne izroče kupcem, ampak, da Solar 9580 te postavitve postavi v sončnih območjih kot je to na primer Sardinija. Na podlagi pridobivanja energije bi Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger moral vlagateljem plačevati mesečno najemnino.

Že v začetku leta 2015 so se začela pojavljati zaskrbljene pripombe vlagateljev , ki so čakali na mesečna izplačila najemnine.

V tem času so se vlagatelji obrnili na odvetniško pisarno CLLB za nasvet,zdaj se ti vlagatelji počutijo prevarani iż razloga, ker verjamejo, da se ta zadeva zavlačuje kar jim je potrdila tudi odvetnica Aylin Pratsch.

Na začetku se je Solar 9580 opravičeval s tem, da je do neplačil prišlo zaradi tehničnih težav in da bo plačilo kmalu prispelo. Kasneje so vlagateljem rekli, daobstajajo javno pravni predpisi, ki povzročajo zakasnitve pri izplačilih. Na koncu je Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger zahteval od vlagateljev, da mu vrnejo davek na promet, ki ga je je Solar 9580 skozi plačila najemnine plačal lagateljem. Ta davek ponavadi vlagatelji plačajo svojemu davčnemu organu.Med tem časom je Solar 9580 že priznal, da ima problem v svoji likvidnosti.Zahvaljujoč tem sodnim odločbam verjamemo našim zahtevam, da vlagatelji iz Solar 9580 lahko uspešno speljejo postopek za povračilo vloženih sredstev proti Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger. Prav zaradi morebitnih problemov v likvidnosti, svetujemo prizadetim vlagateljem, da nemudoma zaprosijo za pravno pomoč, z namenom, da bi se zaščitili od izgube vplačane kupoprodajne cene, to svetuje odvetnica Aylin Pratsch.

 

CLLB odvetniki zastopajo že večino oškodovanih vlagateljev ter v njihovem imenu vlagajo zahtevke vezane na kupoprodajno pogodbo in pogodbo o najemu proti Solar 9580 e.K. Rainer Hamberger.

Kontaktni podatki: Odvjetnica Aylin Pratsch, CLLB odvjetnici Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbH, Liebigstraße 21, 80538 München, telefon: 089 552 999 50, fax: 089 552 999 90;

Mail: kanzlei@cllb.de Web: www.cllb.de  

PRESSEKONTAKT

CLLB Rechtsanwälte Cocron, Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbB
Herr Cocron

Liebigstrasse 21
80538 München

Website: www.cllb.de
E-Mail : cocron@cllb.de
Telefon: 089 / 552 999-50
Telefax: 089 / 552 999-90

Schlagwörter: